Haglelading

Hjemmelading er ganske utbredt blant skyttere i Norge. Det som ikke er like utbredt er haglelading eller hjemmelading for hagle.
Lading for hagle fremstår mer skremmende og med mindre marginer for feil enn lading av riflepatroner eller pistolpatroner.
Hvorfor skal du lade for hagle ? Blir det billigere ? Jaktpatroner, ja. Leirduepatroner, nei.
Men det er for hagle som for rifle. Du kan tilpasse haglepatronen til akkurat din hagle og oppleve at treffprosenten øker betraktelig.
Og så er det artig å få det til :-)  Lykke til med hagleladingen !!